Pierwszy w Polsce system statystyk WWW.
 informacje | regulamini | rejestracja | pomoc | reklama | kontakt 
Polityka prywatności

Firma "WEBmedia - Adam Mossakowski" jest w pełni świadoma odpowiedzialności jaka jest związana z ochroną prywatności użytkowników internetu, którzy odwiedzaja strony badane przez systemem stat4u.

Niniejszy dokument definiuje zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi
w trakcie działania systemu stat4U.

Zasady postępowania z danymi, które są gromadzone o internautach odwiedzających strony naszych klientów.

WEBmedia nie gromadzi danych osobowych o internautach. Imię, nazwisko, płeć, wiek, adres zamieszkania są anonimowe. System stat4u zbiera następujace dane techniczne: system operacyjny, typ przeglądarki, numer IP, jeśli jest to możliwe dodatkowo : rozdzielczość monitora, nazwa hosta, referer .

WEBmedia nie wiąże danych o internautach zbieranych w trakcie działania systemu stat4u z żadnymi bazami danych, które zawierają dane osobowe.

WEBmedia nadaje cookies internautom odwiedzającym strony klientów w celu identyfikacji pojedynczych użytkowników internetu.

Postępowanie z informacjami gromadzonymi o witrynach naszych klientów.

WEBmedia gwarantuje pełną poufność dotyczącą wyników działania systemu stat4u analizującego ruch na witrynie klienta. Informacje zbierane w czasie badania nie są i nie będą ujawniane jakimkolwiek podmiotom pod jakąkolwiek postacią za wyjątkiem organó ścigania.

WEBmedia nie wpływa w żaden sposób na wyniki analiz, w szczególności nie może modyfikować wyników pomiaru, ani danych źródłowych.
WEBmedia pozostawia sobie prawo do wykorzystania przetworzonych informacji dotyczących witryn klientów jedynie w celu tworzenia i prezentowania zagregowanych raportów dla całości badanych witryn. Raporty te prezentowane będą jedynie w formie zagregowanej, która daje gwarancję ochrony informacji dotyczących pojedynczej witryny. Na ich podstawie nie możliwe będzie odzyskanie jakichkolwiek danych dotyczących poszczególnych witryn.

Dane klientów WEBmedia podawane w czasie rejestracji bądź w umowach podlegają ochronie.
Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach niż:
Kontaktów związanych z realizacją działania systemu stat4u na witrynie klienta,
Przekazywaniem istotnych danych dotyczących działania systemu stat4u,
Korespondencji związanej z wystawianiem faktur za usługi.


Logowanie
identyfikator
hasło
zostań nowym użytkownikiem

Aktualności

 informacje | regulamin | rejestracja | pomoc | polityka prywatności | reklama | kontakt